За Републиканската транспортна схема

Общините като възложител на обществен превоз  на пътници не са определили линии и курсове за изпълнение с автобуси, оборудвани за превоз на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност

/ Републиканска транспортна схема /

Час на тръгване от гр. Свищов Час на тръгване от… ПРЕВОЗВАЧ Цена на билета в едната посока
 06:00 часа  от гр. София 16:30 ч.  „Юнион Ивкони“  Възложител Община София
 06:30 часа  от гр. София 16:00 ч.  „Транс 5“ ЕООД  12.50 лв.
 15:30 часа  от гр. София 07:00 ч.  „Юнион Ивкони“  Възложител Община София
 16:40 часа  от гр. София 11:00 ч.  „Юнион Ивкони“  Възложител Община София
 06:00 часа  от гр. Варна 15:00 ч.  „Феникс-2“ ООД  20.00 лв.
 14:00 часа  от гр. Козлодуй 07:00 ч.  Автогара Свищов, Автогара Козлодуй  Възложител Община Козлодуй
 07:00 часа  от гр. Плевен 11:00 ч.  ЕТ „В.Русанов“, Автогара Свищов, Автогара Плевен  6.00 лв.
 10:00 часа  от гр. Плевен 16:15 ч.  ЕТ „В.Русанов“, Автогара Свищов, Автогара Плевен  6.00 лв.
 13:30 часа  от гр. Плевен 17:15 ч.  ЕТ „В.Русанов“, Автогара Свищов, Автогара Плевен  6.00 лв.
 08:00 часа  от гр. Плевен 12:30 ч.  „Феникс 2“ Св., Автогара Свищов, Автогара Плевен  6.00 лв.
 07:00 часа  от гр. Троян 10:00 ч.  „Феникс 2“ ООД, Автогара Свищов, Автогара Троян  8.00 лв.
 13:00 часа (през Петокладенци)  от гр. Троян 16:30 ч.  „Феникс 2“ ООД, Автогара Свищов, Автогара Троян  8.00 лв.
 07:00 часа  от гр. Русе 10:00 ч.  „Феникс 2“ ООД, Автогара Свищов, Автогара юг, Русе  7.00 лв.
 08:00 часа  от гр. Русе 11:00 ч.  „ДА 2“ ЕООД, Автогара Свищов  8.00 лв.
 12:00 часа  от гр. Русе 15:00 ч.  „Феникс 2“ ООД, Автогара Свищов, Автогара юг, Русе  7.00 лв.
 13:00 часа  от гр. Русе 16:00 ч.  „ДА 2“ ЕООД, Автогара Свищов  8.00 лв.
 11:00 часа  от гр. Русе 09.00 ч.  Автогара Свищов, Автогара юг, Русе  Възложител Община Русе
 15:30 часа  от гр. Русе 17:30 ч.  „ЕТ Р. Божанов“, Автогара Свищов, Автогара юг, Русе  6.00 лв.
 17:00 часа  от гр. Русе 14:00 ч.  Автогара Свищов, Автогара юг, Русе  Възложител Община Русе
 16:00 часа  от гр. Габрово 08:30 ч. през Павликени  Автогара Свищов, Автогара Габрово  Възложител Община Габрово
 07:35 часа  от гр. Бяла 12:30 ч.  „ЕТ Р. Божанов“, Автогара Свищов, Автогара Бяла  4.00 лв.
 08:30 часа  от гр. Бяла 11:30 ч.  „ЕТ Рени – П. Г.“, Автогара Свищов, Автогара Бяла  5.00 лв.
 14:00 часа  от гр. Бяла 17:10 ч.  „ЕТ Рени – П. Г.“, Автогара Свищов, Автогара Бяла  5.00 лв.
 07:45 часа  от гр. Никопол 11:30 ч.  „ДА 2“ ЕООД, Автогара Свищов  6.50 лв.
 13:30 часа  от гр. Никопол 07:20 ч.  Никополска ф-ма, Автогара Свищов  Възложител Община Никопол
 15:30 часа  от гр. Никопол 17:30 ч.  „ДА 2“ ЕООД, Автогара Свищов  6.50 лв.
 07:00 часа  от гр. Белене 08:00 ч.  „ЕТ Рени – П. Г. „, Автогара Свищов  3.50 лв.
 12:30 часа  от гр. Белене 15:00 ч.  „ЕТ Рени – П. Г. „, Автогара Свищов  3.50 лв.
 16:00 часа  от гр. Белене 14:00 ч.  Автогара Свищов  Възложител Община Белене
 18:30 часа  от гр. Белене 17:30 ч.  Автогара Свищов  Възложител Община Белене
 11:10 часа – обиколна  АГ Свищов-Гара Ореш-Татари-ПетокладенциI-ПетокладенциII-Стежерово-Божурлука-Гара Ореш-АГ Свищов  ЕТ „Никол“, Автогара Свищов, Автогара В. Търново  1.60 лв.
 07:40 ч. , 18:00 ч. – обиколна  през Татари, Петокладенци, Стежерово, Божурлука и обратно  „ДА 2“ ЕООД, Автогара Свищов  5.00 лв.
 06:00 часа (през Козловец)  от В. Търново 09:00 ч.  „ЕТ Р. Божанов“, Автогара Свищов, Автогара В.Търново  7.00 лв.
 06:30 часа (през Павликени)  от В. Търново 14:30 ч.  ЕТ „Никол“, Автогара Свищов, Автогара В. Търново  7.20 лв.
 06:30 часа (през Х. Димитрово)  от В.Търново 11:00 ч.  ЕТ „СВВ-С.Великова“, Автогара В. Търново  8.00 лв.
 07:00 часа (през Х. Димитрово)  от В. Търново 10:00 ч.  „ДА 2“ ЕООД, Автогара Свищов, Автогара В. Търново  9.00 лв.
 08:00 часа (през Козловец)  от В. Търново 11:30 ч.  ЕТ „В. Горанов“, Автогара Свищов, Автогара В. Търново  9.00 лв.
 8:30 часа (през Козловец)  от В. Търново 12:00 ч.  ЕТ „МАК-Д.Крумов“, Автогара Свищов, Автогара В. Търново  5.00 лв.
 09:00 часа (през Х. Димитрово)  от В. ТЪрново 06:30 ч.  ВТ ф-ма, Автогара Свищов, Автогара В. Търново  Възложител Община В.Търново
 10:00 часа (през Х. Димитрово)  от В. ТЪрново 07:00 ч.  ВТ ф-ма, Автогара Свищов, Автогара В. Търново  Възложител Община В.Търново
 11:00 часа (през Козловец)  от В. ТЪрново 08:00 ч.  ВТ ф-ма, Автогара Свищов, Автогара В. Търново  Възложител Община В.Търново
 11:30 часа (през Козловец)  от В. ТЪрново 07:30 ч.  ВТ ф-ма, Автогара Свищов, Автогара В. Търново  Възложител Община В.Търново
 12:00 часа (през Х. Димитрово)  от В. ТЪрново 16:00 ч.  „ДА 2“ ЕООД, Автогара Свищов, Автогара В. Търново  9.00 лв.
 8:30 часа (през Козловец)  от В. ТЪрново 08:30 ч.  ВТ ф-ма, Автогара Свищов, Автогара В. Търново  Възложител Община В.Търново
 14:00 часа (през Козловец)  от В. ТЪрново 17:00 ч.  ЕТ „В. Горанов“, Автогара В. Търново  9.00 лв.
 15:00 часа (през Х. Димитрово)  от В. ТЪрново 17:30 ч.  ЕТ „В. Горанов“, Автогара В. Търново  9.00 лв.
 16:10 часа (през Х. Димитрово)  от В. ТЪрново 13:00 ч.  ВТ ф-ма, Автогара Свищов, Автогара В. Търново  Възложител Община В.Търново
 17:00 часа (през Х. Димитрово)  от В. ТЪрново 14:00 ч.  ВТ ф-ма, Автогара Свищов, Автогара В. Търново  Възложител Община В.Търново
 17:30 часа (през Козловец)  от В. ТЪрново 15:00 ч.  ВТ ф-ма, Автогара Свищов, Автогара В. Търново  Възложител Община В.Търново
 07:30 часа  от Г. Оряховица 11:00 ч.  „ЕТ Р. Божанов“, Автогара Свищов, Автогара ГО  5.00 лв.
 10:00 часа  от Павликени 12:30 ч.  „ДА 2“ ЕООД, Автогара Свищов, Автогара Павликени  6.50 лв.