За Републиканската транспортна схема

РАЗПИСАНИЕ
ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
ОТ СВИЩОВ ЗА…… От ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
В.ТЪРНОВО /Козловец/ 6:00 ,6:30, 8:00, 13:00, 14:00 06:00, 6:30, 8:00, 13:00, 14:00 8:00, 13:00, 14:00
В.ТЪРНОВО /Павел/ 7:00, 10:00, 12:00, 17:00 7:00, 10:00, 12:00, 17:00 7:00, 10:00, 12:00, 17:00
НОВГРАД 7:00, 12:00, 14:00, 16:45 7:00, 12:00,  12:00
ПАВЛИКЕНИ 6:30, 10:00, 13:00 6:30, 13:00  13:00
ПЛЕВЕН 6:00, 7:00, 10:00, 13:30 6:00, 10:00, 13:30 6:00, 10:00, 13:30
РУСЕ 7:00, 12:00 7:00, 12:00  12:00
СОФИЯ 6:00 6:00 6:00

 

Обновено на 07.10.2022г.